Władze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie
 
 

Andrzej Ustowski
Prezes OSP Goręczyno
 
Jerzy Gliwa
Wiceprezes OSP

Błażej Plichta
Naczelnik OSP
Marek Gliwa
Zastępca Naczelnika

Mateusz Plichta
Skarbnik

 Mariusz Hinc
Sekretarz
 Dariusz Kleina
Gospodarz
 Adam Wydrowski
Członek Zarządu

 Paulina Magulska
Członek Zarządu
Kronikarz
 
 
 
 
Komisja Rewizyjna
 
 
 

 Kazimierz Dawidowski
Przewodniczący Komisji
 Kamil Ustowski
Sekretarz
 Zenon Rychert
Członek Komisji