Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 12 marca 2016r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie, na którym podsumowano działalność jednostki w minionej kadencji, wytyczono najważniejsze zadania na rok bieżący oraz wybrano na nową 5 letnią kadencję Zarząd i Komisję Rewizyjną OSP.

W zebraniu uczestniczyli również goście:
- Stanisław Lamczyk - Poseł na Sejm RP
- st. bryg. Edmund Kwidziński - Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach,
- Janusz Bystron - Radny powiatu kartuskiego
- Jerzy Kowalewski - Zastępca wójta gminy Somonino,
- Andrzej Sołtysek - Przewodniczący rady gminy Somonino.

Skład Zarządu OSP Goręczyno:
- Ustowski Andrzej - Prezes
- Gliwa Jerzy - Wiceprezes
- Plichta Błażej - Naczelnik/Wiceprezes
- Gliwa Marek - Zastępca Naczelnika
- Plichta Mateusz - Skarbnik
- Hinc Mariusz - Sekretarz
- Kleina Dariusz - Gospodarz
- Pietrysko Sebastian - Kronikarz
- Wydrowski Adam - Członek zarządu

Komisja Rewizyjna OSP Goręczyno:
- Dawidowski Kazimierz - Przewodniczący
- Ustowski Kamil - Sekretarz
- Rychert Zenon - Członek

Ochotnicza Straż Pożarna w Goręczynie prowadzi pełną działalność statutową. W chwili obecnej OSP Goręczyno skupia 82 członków czynnych, 4 członków honorowych, 31 członków wspierających i pięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które liczą razem 43 członków.

W ubiegłym roku nasza jednostka brała udział w 68 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W trakcie zebrania poruszono m.in. potrzebę zakupu nowoczesnego samochodu gaśniczego w miejsce wyeksploatowanego pojazdu liczącego 40 lat oraz innego sprzętu pożarniczego oraz kompletnego umundurowania.

Zapraszamy do przeczytania Biuletynu Informacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie 2012-2015: link

Wróć