Zebranie sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

w Goręczynie

zaprasza

na zebranie sprawozdawcze

Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie,

które odbędzie się 18.02.2017r. (sobota) o godz. 1800

w budynku OSP w Goręczynie.

 

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

 


 

Wróć