Zebranie sprawozdawcze

Wczoraj odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie, na którym podsumowano działalność jednostki w roku 2016 i wytyczono najważniejsze zadania na rok bieżący.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goręczynie prowadzi pełną działalność statutową. W chwili obecnej OSP Goręczyno skupia 82 członków czynnych, 2 członków honorowych, 33 członków wspierających i siedem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które liczą razem 67 członków.

W ubiegłym roku nasza jednostka brała udział w 88 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W trakcie zebrania poruszono m.in. potrzebę zakupu nowoczesnego samochodu gaśniczego w miejsce wyeksploatowanego pojazdu liczącego 40 lat oraz innego sprzętu pożarniczego oraz kompletnego umundurowania. Dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych biorących udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych wręczono nagrody pieniężne.

Walne zebranie jednogłośnie udzieliło zarządowi absolutorium za miniony okres sprawozdawczy. Podjęto również uchwałę w sprawie nadania godności członka honorowego za wielkie zaangażowanie i nieoceniony wkład pracy w realizację celów Stowarzyszenia członkom:  

RYCHERT Zenon

RICHERT Gerard

HUDELA Józef

 

Zapraszamy do przeczytania Biuletynu Informacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie 2016: link

 

Wróć