Ścianka wspinaczkowa dla mieszkańców i turystów

Pod opieką instruktora lub operatora ścianki można korzystać ze ścianki wspinaczkowej powstałej przy budynku strażnicy w Goręczynie. Ścianka wspinaczkowa udostępniona jest dla mieszkańców i turystów bezpłatnie.

Projekt pn.: „Wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Całkowita wartość operacji wynosi 63 099 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie to 50 000 zł.

Ścianka wspinaczkowa jest o powierzchni 85 metrów kwadratowych z przygotowanymi pięcioma trasami wspinania górnej asekuracji i dwoma trasami dolnej asekuracji. Wysokość maksymalna to 8,32 metrów. Na wyposażeniu posiadamy uprzęże, linki i niezbędny sprzęt umożliwiający wspinaczkę.

 

Wróć