Ola, Filip i pożar. Sami w domu

Mała Strażnica, czyli sala edukacyjna mieszcząca się budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie, została wykonana i wyposażona dzięki otrzymanej dotacji z Powiatu Kartuskiego.

Pomieszczenie ma charakter edukacyjno – prewencyjny i zostało przygotowane przez strażaków z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, które często odwiedzają jednostkę, gdzie zapoznają się ze sprzętem strażackim. Teraz dzieci będą mogły również skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych stanowisk, urządzeń oraz filmów edukacyjnych, które mają umożliwić najmłodszym zapoznanie się z pracą strażaka, sprzętem jakim posługuje się na co dzień itp. Strażacy pokażą oraz wyjaśnią jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia, np. pożaru, kolizji drogowej, jak udzielać pierwszej pomocy medycznej oraz w innych trudnych sytuacjach, z jakimi możemy spotkać się na co dzień. Na specjalnie przygotowanym stanowisku najmłodsi będą mogli zobaczyć co, jak i dlaczego się pali i jak gasić pożar, a także jak należy postępować w przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia oraz jak alarmować straż pożarną oraz inne służby ratunkowe.

Każdy odwiedzający naszą strażnicę otrzyma mały upominek - książeczkę edukacyjną, dyplom udziału w zajęciach oraz przypinkę.Wróć