Ognisty Ratownik - Gorąca Krew

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w akcji oddania krwi. 

Zaczynamy 29 kwietnia, zbiórka chętnych o 700 przy strażnicy w Goręczynie, następnie wyjeżdżamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kartuzach.

Podziel się bezcennym darem jakim jest Krew.

Zapraszamy!

Wróć