Klub Honorowych Dawców Krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Goręczynie powstał 7 stycznia 1984r. Dziś liczy 46 członków, którzy oddają honorowo krew, indywidualnie lub w akcjach zbiorowych.

Członkowie klubu uczestniczą w wielu akcjach  zbiorowego oddawania krwi. Akcje organizowane są w miesiącu maj z okazji „Dnia Strażaka” i patrona strażaków św. Floriana oraz w miesiącu listopad z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa. Członkowie Klubu HDK przy OSP w Goręczynie przy wsparciu członków z OSP w Somoninie udają się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kartuzach celem oddania krwi.

Oprócz zbiorowego oddawania krwi, członkowie indywidualnie oddają krew co 8-tygodni. Na swoim koncie niektóre osoby mają oddanych ponad 30 litrów, a w niektórych przypadkach ponad 40 litrów krwi. Strażacy - członkowie HDK za swą bezinteresowną służbę zostali odznaczeni najwyższymi odznaczeniami.

Najbardziej zasłużeni krwiodawcy to: Zdzisław Hopa, Adam Lewańczyk, Jerzy Cyrzan, Adam Wojtala, Zbigniew Ustowski, Marek Mejna, Krzysztof Magulski i Mariusz Hinc.

Do dnia 31.12.2015 Klub HDK przy OSP w Goręczynie oddał 1295,7litrów krwi.

W październiku 2013r. została złożona rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa klubu przez Ryszarda Szymańskiego. Przez cały ten okres, nieprzerwanie, nad tym wszystkim sprawował pieczę. W dniu 15.03.2014r. funkcję prezesa klubu powierzono Błażejowi Plichta.

 

Ilość oddanej krwi na przełomie 1984-2015 w mililitrach

Ilość oddanej krwi w mililitrach z podziałem na kwartały 2012-2015

         

Wróć