Inspekcja Gotowości Operacyjnej

W dniu dzisiejszym została przeprowadzona Inspekcja Gotowości Operacyjnej przez zespół Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach. Podczas przeprowadzania inspekcji następujące elementy zostały poddane ocenie:

  1. Alarmowanie OSP
  2. Gotowość operacyjna ratowników OSP
  3. Gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności
  4. Dokumentacja
  5. Ćwiczenie

Ocena z przeprowadzonej inspekcji: bardzo dobry


Wróć