Gminne elminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

W dniu 11.03.2016r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Somoninie odbyły się eliminacje XXXIX gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Celem turnieju była m.in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Eliminacje odbywały się w III grupach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Turniej składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań. W czasie oczekiwania na wyniki, uczestnicy turnieju mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem w sprzęt pożarniczy i samochody bojowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Somoninie. Naszą jednostkę reprezentowali:

Grupa – szkoła podstawowa

  1. Julianna Hinc
  2. Natalia Grota
  3. Krystian Dunajski

Grupa – gimnazjum

  1. Maciej Byczkowski
  2. Paulina Piernicka
  3. Mateusz Plichta

Grupa – szkoła ponadgimnazjalna

  1. Natalia Kolka
  2. Tomasz Rybakowski
  3. Radosław Rybakowski

Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych reprezentować będą gminę Somonino na eliminacjach powiatowych w Kartuzach, które odbędą się 8 kwietnia br.

Wróć