Aktualności

Gminne elminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

W dniu 11.03.2016r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Somoninie odbyły się eliminacje XXXIX gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Więcej...

Klub Honorowych Dawców Krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Goręczynie powstał 7 stycznia 1984r. Dziś liczy 46 członków, którzy oddają honorowo krew, indywidualnie lub w akcjach zbiorowych.

Więcej...

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Więcej...

Zebranie wiejskie Goręczyna

Sołtys wraz z Radą Sołecką zaprasza mieszkańców Goręczyna na Zebranie Wiejskie.

Więcej...

Dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ochotnicza Straż Pożarna w Goręczynie korzysta z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup umundurowania, sprzętu pożarniczego, wyposażenia, szkoleń i remontów strażnicy.

Więcej...